بند اخبار ایران تلگرام کودکان قالیباف

بند: اخبار ایران تلگرام کودکان قالیباف اخبار اجتماعی

پرتاب موشک ماهواره‌بر ایران، نقض روح برجام و یکی از قطعنامه های شورای امنیت است / آمریکا

وزارت‌خارجه امریکا در تصویر العمل به پرتاب موشک ماهواره‌بر سیمرغ، گفته است کشور عزیزمان ایران با این کارش ‘روح برجام’ و یکی از قطع‌نامه‌..

ادامه مطلب