بند اخبار ایران تلگرام کودکان قالیباف

بند: اخبار ایران تلگرام کودکان قالیباف اخبار اجتماعی

زیاد کردن قیمت چند خودروی داخلی

به گزارش ایسنا، قیمت پراید SE۱۱۱ معادل ۳۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۱۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ ظاهر ۲ معادل ۲۰۰ هزار تومان زیاد کردن یافته است. ..

ادامه مطلب